Level
coaching

Voor wie

Een kind moet veel leren op weg naar volwassenheid. Tijdens het groter groeien kan er van alles gebeuren waardoor een kind zijn capaciteiten even niet (volledig) kan inzetten. Soms is hierbij een steuntje in de rug nodig. LEVEL-coaching kan dat bieden.

LEVEL-coaching helpt kinderen om …

 • beter voor zichzelf op te komen
 • meer zelfvertrouwen te krijgen
 • makkelijker om te gaan met emoties
 • duidelijker grenzen aan te geven
 • te ontdekken waar hun kwaliteiten liggen

Daarnaast biedt onze aanpak ook ruimte om te werken aan persoonlijke doelen.

Paarden

Waarom paarden? Juist paarden!

Paarden beschikken over een bijzondere combinatie van kwaliteiten die nuttig is bij het coachen van kinderen. Paarden zijn van nature sensitief, nieuwsgierig, oordeelloos én bovendien loyaal in hun samenwerking met mensen. Daarbij kunnen zij ons heel goed een spiegel voorhouden. Zij tonen ons, ons eigen gedrag.

Spiegelen

Het paard is een kuddedier en dus op de ander gericht. Maar het is ook vluchtdier, dat snel moet kunnen inschatten of hij met een potentiële vijand te maken heeft of niet. Daarbij merkt hij ook de kleinste non-verbale signalen op.

Het paard is zo in staat om snel de innerlijke gemoedstoestand aan te voelen van degene met wie hij contact heeft.

Daarbij reageert hij direct op wat het voelt en ziet en doet dat zonder te (ver)oordelen. Hij reageert anders op ons als we vrolijk zijn dan wanneer we boos of verdrietig zijn. Met zijn reactie houdt het paard ons de spiegel voor. Hij maakt ons bewust van ons eigen gedrag. Zo zien en ervaren de kinderen ook de verandering die zij zelf hebben gerealiseerd.

Vanuit het contact met het paard kan er gewerkt worden aan (zelf)vertrouwen, aan het uiten van emoties en het vinden van verborgen emoties, aan het grenzen stellen en jezelf zijn. Je gaat op zoek naar je eigen kracht!

Over ons

Louise van Steenbrugge

Sinds begin jaren 80 ben ik actief in het onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar.

Zowel in het regulier- als in het speciaal onderwijs (kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking en kinderen met een autismespectrumstoornis). In mijn werk ervaar ik de waarde van goed kunnen communiceren, het is voor kinderen van groot belang om mee te kunnen doen.

Mijn liefde voor paarden is door de jaren heen uitgegroeid tot bewondering voor de gave van het paard om ons gedrag en gevoel te spiegelen. Op een manier zoals een paard dat alleen kan.

Relevante opleidingen naast onderwijsbevoegdheid:

 • Communicatieontwikkeling
 • Post-HBO, Persoonlijk (management) Coaching
 • Master Special Educational Needs (SEN), Coaching and Innovation
 • ICB, Interactie Communicatie Beeldcoachen

Leonie van der Lecq

Sinds 2020 ben ik werkzaam in Het Babyhuis in Leiden. Een stichting die opvang, behandeling en begeleiding biedt aan (aanstaande) moeders, om hen te ondersteunen bij het ouderschap. Met als doel het tot stand brengen van een veilige hechtingrselatie tussen moeder en kind en het creëren van een verantwoorde vervolg situatie.

Van 1982 tot 2020 ben ik werkzaam geweest in het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag. Als kinderverpleegkundige en later als neonatologie verpleegkundige. Met hechtingproblematiek en posttraumatisch stressyndroom als aandachtspunten.

Daarnaast ben ik gecertificeerd equine assisted coach (coachen met behulp van paarden). Al van kinds af aan zijn paarden mijn passie. De bereidheid van het paard om samen te werken en zijn vermogen om (verborgen) emoties aan te voelen, zijn indrukwekkend. In mijn werk als paarden-kinder-coach komen twee liefdes bij elkaar; die voor het kind en die voor het paard.

Relevante opleidingen naast verpleegkundige:

 • Equine assisted coach, NOBCO/EMGG geaccrediteerd
 • Kindercoaching, Educatef Centrum Keulseweg
 • Hechtingsstoornis, GBS/IKEV

Kosten

LEVEL-coaching werkt op particuliere basis en hanteert een vast tarief voor een geheel traject. De trainingen in een groep kosten €250,- per persoon, incl. btw. Hiervoor wordt het gehele traject aangeboden van 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, waarbij de moeders/verzorgers ook eenmalig uitgenodigd worden om deel te nemen aan een sessie met de paarden.

De trainingen worden aangeboden in klein groepsverband, van maximaal 4 kinderen.

Om je aan te melden voor de training, is ervaring met paarden niet nodig. Er wordt gewerkt vanaf de grond, dus er wordt geen paardgereden.

Bekijk de foto's