Paarden

Waarom paarden? Juist paarden!
Paarden beschikken over een bijzondere combinatie van kwaliteiten die nuttig is bij het coachen van kinderen. Paarden zijn van nature gevoelig, nieuwsgierig én bovendien loyaal in hun samenwerking met mensen. Daarbij kunnen zij ons heel goed een spiegel voorhouden. Zij tonen ons, ons eigen gedrag.

Spiegelen
Het paard is een kuddedier en dus op de ander gericht. Maar het is ook vluchtdier, dat snel moet kunnen inschatten of hij met een potentiële vijand te maken heeft of niet. Daarbij merkt hij ook de kleinste non-verbale signalen op.
Het paard is zo in staat om snel de innerlijke gemoedstoestand aan te voelen van degene met wie hij contact heeft.
Daarbij reageert hij direct op wat het voelt en ziet en doet dat zonder te (ver)oordelen. Hij reageert anders op ons als we vrolijk zijn dan wanneer we boos of verdrietig zijn. Met zijn reactie houdt het paard ons de spiegel voor. Hij maakt ons bewust van ons eigen gedrag en stimuleert ons dat te veranderen. En ook dát wordt door het paard gelijk weer teruggeven. En zo zien we ook de verandering die we zelf hebben gerealiseerd.
Vanuit het contact met het paard kan er gewerkt worden aan (zelf)vertrouwen, aan het uiten van emoties en het vinden van verborgen emoties, aan het grenzen stellen en jezelf zijn. Je gaat op zoek naar je eigen kracht!