Louise van Steenbrugge

Sinds begin jaren 80 ben ik actief in het onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. Eerst in het regulier basisonderwijs als leerkracht en later op begeleidings- en organisatieniveau binnen de schoolorganisatie.

In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, waaronder kinderen met een autisme spectrumstoornis. Ik heb daarbij een duidelijke drijfveer: de waarde van goed kunnen communiceren is juist ook voor deze kinderen van groot belang om te kunnen meedoen. Het vinden van de ingangen als communiceren niet vanzelfsprekend is, is mijn uitdaging. Ik ben in het werk met kinderen en volwassenen actief in begeleiding en advies.

Mijn liefde voor paardrijden is door de jaren heen uitgegroeid tot bewondering voor de gave van het paard om ons gedrag en gevoel te spiegelen. Op een manier zoals een paard dat alleen kan.
Relevante opleidingen naast onderwijsbevoegdheid:
  • Communicatieontwikkeling
  • Post-HBO, Persoonlijk (management) Coaching
  • Master Special Educational Needs (SEN), Coaching and Innovation

Leonie van der Lecq


Al ruim 30 jaar ben ik als kinderverpleegkundige werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis. In 1992 heb ik me gespecialiseerd in de neonatologie verpleegkunde en me verdiept in hechtingsproblematiek en het posttraumatisch stressyndroom.

Op de afdeling neonatologie liggen soms ernstig zieke baby`s. De impact op ouders, verzorgers en de familieleden is groot. Begeleiding van die omgeving is erg belangrijk. Het is een rol die mij erg aanspreekt.

Om die begeleidende rol goed te kunnen vervullen, ben ik in 2011 gestart met een coachingsopleiding. Ik heb gekozen voor een opleiding tot equine assisted coach, coachen met behulp van paarden. Voor mij een logische keuze, paarden zijn al van kinds af aan mijn passie. De opleiding heeft die passie voor paarden nog verder verdiept. De bereidheid van het paard om samen te werken en zijn vermogen om (verborgen) emoties aan te voelen, zijn indrukwekkend.
In mijn werk als paarden-kinder-coach komen twee liefdes bij elkaar. Die voor het kind en die voor het paard.

Relevante opleidingen naast verpleegkundige:

  • Equine assisted coach, NOBCO/EMGG geaccrediteerd
  • Kindercoaching, Educatef Centrum Keulseweg
  • Hechtingsstoornis, GBS/IKEV
  • Longeren, Orun
  • Aspirant instructeur voltige, Orun

pasted-graphic-2 pasted-graphic-3